Cennik

Cennik

Pisemna opinia fizjoterapeutyczna

150 zł

Indywidualna terapia fizjoterapeutyczna

180 zł / 45 min

Terapia logopedyczna

180 zł / 45 min

Chustonoszenie

400 zł / 120 min

Realizacja indywidualnych wkładek ortopedycznych

450 zł / 45 min

Remodeling wkładek

150 zł / 45 min

Pierwsza konsultacja fizjoterapeutyczna

250 zł / 45 min

Diagnoza integracji sensorycznej

550 zł

2 x 45 minut + pisemna diagnoza

Terapia integracja sensoryczna i terapia ręki prowadzona przez fizjoterapeutę

180 zł / 45 min

Terapia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS)

180 zł / 45 min

Instruktaż Masażu Shantala

300 zł

Kinesiotaping (aplikacja)

40 zł

Nauka konkretnej aplikacji do stosowania w domu

100 zł

Terapie, konsultacje i diagnozy odbywają się od poniedziałku do piątku. Istnieje możliwość ustalenia indywidualnych konsultacji w soboty i wówczas jej koszt wynosi 300 zł (45 minut).